Waar je op moet let­ten

CHIP FOTO Magazine - - Test: Rugtassen -

1 Ma­te­ri­aal Ste­vig bui­ten­ma­te­ri­aal is bij de keu­ze van een rug­zak net zo be­lang­rijk als een sta­bie­le con­struc­tie van de zij- en on­der­kan­ten.

2 Vei­lig­heid Zicht­ba­re rit­sen zijn ge­voe­lig voor vuil en wa­ter. Veel fa­bri­kan­ten ge­brui­ken daar­om over­lap­pend be­scher­mings­ma­te­ri­aal, of voe­gen een re­gen­hoes toe.

3 Sta­tief­hou­der Voor­al ma­cro- en land­schaps­fo­to­gra­fen gaan graag op pad met een sta­tief. Voor de ge­wichts­ver­de­ling is het een plus­punt wan­neer je het sta­tief in het mid­den kunt be­ves­ti­gen.

4 Draag­com­fort Zit de rug­zak niet lek­ker, dan zul je je er tij­dens lan­ge­re toch­ten aan gaan er­ge­ren. Kies een mo­del dat je door sta­bi­li­sa­tie­rie­men ook vol­ge­pakt ge­du­ren­de lan­ge­re tijd com­for­ta­bel kunt dra­gen.

5 Groot­te Bij veel rug­zak­ken kun je de bin­nen­ruim­te met flexi­be­le schei­dings­wan­den aan­pas­sen op de ca­me­ra-uit­rus­ting.

6 Snel­le toe­gang Als je de rug­zak niet af wilt doen om de ca­me­ra te pak­ken, kies dan een mo­del met toe­gang van­af de zij­kant.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.