Street­li­fe

CHIP FOTO Magazine - - Agenda -

In de ten­toon­stel­ling Street­li­fe kun je het werk van de Ame­ri­kaan­se fo­to­graaf Ja­mel Sha­bazz en de zwart-wit por­tret­ten van de Ne­der­land­se fo­to­graaf Hans Riet­veld be­kij­ken. Ja­mel Sha­bazz is een do­cu­men­tai­re-, straat-, mo­de- en por­tret­fo­to­graaf. Hij fo­to­gra­feert het brui­sen­de straat­le­ven in New York al sinds 1980. Naast mu­zi­kan­ten heeft hij het al­le­daag­se le­ven op straat en in de me­tro ge­por­tret­teerd. De ten­toon­stel­ling richt zich op zijn fo­to­gra­fie uit de ja­ren ‘80. Op­val­lend de­tail: je kunt bij de ten­toon­stel­ling op pla­ten­spe­lers zelf bij­pas­sen­de mu­ziek draai­en. Hans Riet­veld leg­de met zijn camera het straat­le­ven vast. Hij fo­to­gra­feer­de al­tijd men­sen in ogen­schijn­lijk ge­wo­ne om­stan­dig­he­den. De beel­den zijn voor­al uit de pe­ri­o­de 1965-1975.

21 maart t/m 30 au­gus­tus 2020 Mu­se­um aan het Vrijt­hof, Maas­tricht www.mu­se­u­maan­het­vrijt­hof.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.