CHIP FOTO Magazine - - Een We­reld Van Fo­to’s -

De Rooij Fo­to­gra­fie geeft ruim 300 cur­sus­sen en work­shops door het he­le land en heeft ook 14 on­li­ne cur­sus­sen die je kunt vol­gen. Jaar­lijks ont­van­gen ze meer dan 3500 cur­sis­ten en heb­ben ze een on­li­ne fo­to­club met meer dan 400 le­den. Volg De Rooij Fo­to­gra­fie op Fa­ce­book en doe el­ke zon­dag mee aan de Sun­day Show­ti­me. Plaats je mooi­ste fo­to in de com­men­ta­ren bij het be­richt en maak au­to­ma­tisch kans op een pu­bli­ca­tie in CHIP FO­TO ma­ga­zi­ne.

So­ny A7II | 28 mm | f/7.1 | 1.6 s | ISO 100

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.