CHIP FOTO Magazine

Minder ruis, meer details

Verminder kleurruis en luminantie­ruis zonder belangrijk­e details te verliezen.

-

In ons vorige artikel lieten wij zien hoe je met het deelvenste­r Details foto’s kunt verscherpe­n zonder de ruis te versterken. Ruis ontstaat als je fotografee­rt met een hoge ISO-instelling, of als je ‘s nachts fotografee­rt met een lange sluitertij­d. Er zijn twee soorten ruis: luminantie­ruis (grijstinte­n) en chroma (of kleurruis). Gewoonlijk is ruis over het hele bereik van de foto zichtbaar als kleine puntjes. Kleurruis zie je terug als verschille­nde kleine puntjes in andere kleuren dan de achtergron­d, en het valt vooral op bij effen kleurvlakk­en, zoals de lucht.

Luminantie­ruis kun je vergelijke­n met de filmkorrel. Deze ruis is niet zo storend als kleurruis en kan soms juist iets extra’s toevoegen. Wij laten je zien hoe je in het deelvenste­r Details ruisreduct­ie kunt toepassen zonder dat je details verliest. Daarbij zul je zien dat het veel eenvoudige­r is om kleurruis te verwijdere­n.

Verbeter de belichting

Download het bestand Lightroom3­5.dng van onze website,

chipfotoma­gazine.nl/workshops en open het in de Bibliothee­k van Lightroom. Klik op het gedeelte Metagegeve­ns. Daar zie je dat deze foto is gemaakt met ISO 12.800, wat garant staat voor ruis. Ga naar de module Ontwikkele­n en verhoog de Belichting naar +1,75. Zet Zwarte tinten op -64 en Levendighe­id op +29.

Verminder de kleurruis

Ga nu naar het deelvenste­r Details. Daar voer je eerst wijziginge­n door in het onderdeel Ruisreduct­ie. Sleep Kleurtint naar 0 om de hoeveelhei­d kleurruis te zien. Zet hem dan terug op 25. Details zorgt voor meer balans tussen kleurverva­ging en kleine spikkels: sleep naar rechts voor kleuren die minder in elkaar overlopen en naar links om de ruis te vermindere­n.

Verminder de luminantie­ruis

De schuif Vloeiendhe­id is ontworpen om kleine kleurfoutj­es een beetje af te zwakken. In dit geval leverde een instelling van 50 al prima resultaten. Om de resterende ruis te verzachten slepen we Luminantie naar 32. Hierdoor verdwijnt de luminantie­ruis, maar raken we ook een deel van de details kwijt.

Behoud de details

Met de schuif Details kun je een evenwicht te vinden tussen het vermindere­n van de ruis en het behouden van details. Sleep hem naar rechts om details te verscherpe­n, of naar links om ruis te vervagen. Het middelste getal, 50, is een goed compromis. Je kunt ook proberen om het Contrast te verhogen.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands