„Een pro­fes­si­o­ne­le­re film­ca­me­ra kun je mo­men­teel niet krij­gen voor dit geld!“

CHIP FOTO Magazine - - FILMEN -

De Black­ma­gic Poc­ket Ci­ne­ma Ca­me­ra 4K is dé ca­me­ra voor de fa­na­tie­ke film­ma­ker. Met het groot­ste ge­mak maak je ge­wel­di­ge beel­den die je ein­de­loos kunt be­wer­ken. De groot­ste con­cur­rent komt mis­schien wel van het­zelf­de be­drijf. Na­me­lijk de Black­ma­gic Poc­ket Ci­ne­ma Ca­me­ra 6K met Ca­non EF-lens. De­ze heeft meer fea­tu­res en pres­teert be­ter, maar kost dan ook zo’n 2.800 eu­ro. Dat is al gauw twee keer zo veel als de Poc­ket Ci­ne­ma Ca­me­ra 4K.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.