RAW vs. MP4

CHIP FOTO Magazine - - FILMEN -

Veel ca­me­ra’s slaan vi­deo-in­for­ma­tie op in een ge­com­pri­meer­de vorm, mee­stal als MP4- of MOV­be­stand. De vi­deo­kwa­li­teit blijft goed en het zorgt er­voor dat be­stan­den niet te groot wor­den. Black­ma­gic kiest met het RAW­for­maat ech­ter voor een an­de­re aan­pak. Het be­drijf legt de fo­cus op de beeld­kwa­li­teit: zo gaat er geen in­for­ma­tie ver­lo­ren tij­dens het op­slaan van de be­stan­den. De kleur­in­for­ma­tie van al­le pixels wordt vast­ge­legd. Bo­ven­dien is de kleur­diep­te van 12 bits ho­ger dan die van de mees­te dslr's en dslm's van 8 of 10 bits. Na­deel is na­tuur­lijk wel dat bij het filmen met een Black­ma­gic-ca­me­ra je ge­heu­gen­kaart bin­nen no ti­me ver­van­gen moet wor­den. In het hoog­ste kwa­li­teits­ni­veau met een va­ri­a­be­le bit­snel­heid ligt de da­ta­snel­heid rond de 200 MB/s. Een SD-kaart met 32 GB aan ge­heu­gen zit dan al be­hoor­lijk snel vol.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.