Krach­ti­ge herfst­kleu­ren

CHIP FOTO Magazine - - INHOUD -

Als je je goed voor­be­reidt, maak je dit na­jaar je bes­te fo­to's ooit.

Eerst laat de zon zich zien, dan steekt een ste­vi­ge zuid­wes­ter op en voor je het weet ben je door­weekt of ver­kleumd door een plens­bui of nat­te sneeuw. In de herfst kun je vaak vier sei­zoe­nen in een dag be­le­ven. Maar als je je goed voor­be­reidt, maak je in dit jaar­ge­tij­de ook je bes­te fo­to‘s ooit.

Er zijn wei­nig on­der­wer­pen die zo vaak be­zon­gen, be­schre­ven en ge­schil­derd zijn als het meest kleur­rij­ke van al­le sei­zoe­nen. Dat is ook niet zo gek. De ver­an­de­ring van de sei­zoe­nen van zo­mer naar herfst is een won­der­lijk schouw­spel. De da­gen wor­den kor­ter en je voelt hoe de lucht die je in­a­demt op­eens weer een stuk kou­der is.

Voor fo­to­gra­fen breekt er met de komst van herfst­kleu­ren een bij­zon­de­re tijd aan. Door de koe­le­re tem­pe­ra­tu­ren en de ver­an­de­ring van het licht ont­trek­ken de bo­men hun ener­gie voor de win­ter aan het blad, dat ver­vol­gens ver­kleurt en valt. De­ze mas­sa­le ver­kleu­ring schil­dert het land­schap in schit­te­ren­de kleu­ren geel, oran­je en rood. In dit ‘gou­den sei­zoen‘ zor­gen de ve­le weers­ver­an­de­rin­gen er bo­ven­dien voor dat je in kor­te tijd veel ver­schil­len­de sfe­ren kunt vast­leg­gen. Voor fo­to­gra­fen kan dat zo­wel een ze­gen als een vloek zijn. Want ter­wijl je nog steeds op zoek bent naar de per­fec­te po­si­tie voor je ca­me­ra, kun­nen snel stij­gen­de wol­ken en plot­se­lin­ge hoos­bui­en de ge­hoop­te dro­me­ri­ge zons­on­der­gang ver­pes­ten. Niet dat je bij re­gen geen mooie fo­to‘s kunt ma­ken, maar voor je ap­pa­ra­tuur kan het fu­nest zijn om over­val­len te wor­den door he­mel­wa­ter ... Dus voor­dat je hals­over­kop in het fo­to­avon­tuur duikt, kun je het bes­te eerst even be­den­ken wat je pre­cies gaat fo­to­gra­fe­ren, waar je dat gaat doen en wat je moet mee­ne­men. Dan kom je ge­ga­ran­deerd met ge­slaag­de fo­to‘s thuis.

Fo­to: San­der Steins (www.san­der­steins.com)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.