Hier moet je op let­ten

CHIP FOTO Magazine - - FOTO-IDEEËN -

Licht­sterk ob­jec­tief

Met een open dia­frag­ma van f/1.4 of f/2 cre­ëer je een kunst­ma­ti­ge on­scherp­te (bokeh) in je fo­to‘s.

Zon en wol­ken

Wan­neer zon en wol­ken el­kaar af­wis­se­len, moet je de in­stel­lin­gen steeds aan­pas­sen aan de ver­an­de­ren­de licht­om­stan­dig­he­den. Een blik op het his­to­gram helpt je bij het kie­zen van de juis­te in­stel­lin­gen.

Team­work

Geef je mo­del een goed ge­voel. Tip: Een glim­lach zal meest­al wor­den be­ant­woord met een glim­lach.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.