Ni­kon Nik­kor Z 50 mm f/1.8 S

CHIP FOTO Magazine - - NIKON Z-LENZEN -

right2 ca. 570 eu­ro right2 Ge­wicht: 415 g

Nog zo’n klas­sie­ke brand­punts­af­stand. De­ze 50 mm pri­me­lens is een ech­te all­roun­der: de scherp­stel­af­stand van slechts 40 cm is aan­ge­naam kort. Het zorgt er dan ook voor dat je ge­heel je ei­gen stijl kunt cre­ë­ren. Het ge­wicht en de af­me­tin­gen ma­ken de lens daar­naast een ide­a­le met­ge­zel bij ie­de­re fo­to­ses­sie. De op­val­len­de licht­af­val aan de ran­den ver­dwijnt vrij­wel vol­le­dig bij het dia­frag­me­ren tot f/3.5. Ver­vor­min­gen en chro­ma­ti­sche aber­ra­ties zijn ook met het blo­te oog on­zicht­baar. Heel goed! De 2433 lijn­pa­ren per beeld­hoog­te in het beeld­mid­den en 1839 lp/bh aan de ran­den zijn zeer ac­cep­ta­be­le waar­den. Dia­frag­me­ren tot f/3.5 ver­hoogt bei­de waar­den weer met on­ge­veer 200 lijn­pa­ren – een dui­de­lijk zicht­ba­re ver­be­te­ring. Je kan als al­ter­na­tief ook kie­zen voor een 50mm-lens met een open dia­frag­ma f/1.4. Die Ni­kon AF-S-lens met F-mount is voor­al in prijs wat goed­ko­per: zo’n hon­derd eu­ro. Een klei­ne over­we­ging waard dus. Goe­de beeld­pres­ta­ties op bij­na al­le ge­bie­den, be­trouw­ba­re en nauw­keu­ri­ge au­to­fo­cus. Zicht­ba­re vig­net­te­ring bij open dia­frag­ma, lich­te ver­va­ging aan de rand bij f/1.8.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.