Vig­net­te­ring:

CHIP FOTO Magazine - - NIKON Z-LENZEN -

De rand­scha­duw is al­leen uit­ge­spro­ken bij groot­hoek en ge­o­pend dia­frag­ma. Al in het mid­den­be­reik is de licht­af­val nog nau­we­lijks te zien.

OPEN DIA­FRAG­MA

2 STOPS GEDIAFRAGM­EERD

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.