CHIP FOTO Magazine

Perspectie­f

-

Als je op zoek gaat naar nieuwe beeldhoeke­n ontstaat er al snel een heel ander beeld. Deze narcissen hebben vanuit kikkerpers­pectief, tegen een stralend blauwe lucht, een heel andere uitwerking dan wanneer je ze gewoon van bovenaf in het perkje fotografee­rt.

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands