Rock Around the Clock

Classic Cars (Netherlands) - - Nieuws -

Bij de mees­te klas­sie­ke­re­ve­ne­men­ten draait het om au­to's. “Da's lo­gisch”, zou Johan Cruijff zeg­gen. Bij Roc­kin' at the Dri­ve-in Barn in Schijn­del is het an­ders­om. Van 19 tot en met 21 au­gus­tus wordt een Bra­bants stad­je in Ame­ri­kaan­se sfe­ren ge­bracht. Al­les wat Ame­ri­ka mooi maakt, wordt ge­vierd. Niet al­leen de mooie Cor­vet­tes en Olds­mo­bi­les, ook de mu­ziek. Bij zo'n drie­daags fes­ti­val hoort geen vijf­ster­ren­ho­tel. Er is spe­ci­aal voor het eve­ne­ment een cam­ping op het ter­rein in­ge­richt. Bar­be­cue­ën mag, maar een vuur­tje sto­ken is ver­bo­den. De au­toe­ve­ne­men­ten vin­den plaats on­der de noe­mer Smog­vil­le. Er is een show van au­to's, ca­fé­ra­cers en mo­tor­fiet­sen van voor 1965, die gra­tis toe­gang heb­ben. Het is mo­ge­lijk om on­der­de­len te ko­pen of te rui­len, en om je kap­sel ter plek­ke in ja­ren­vijf­tig­stijl te la­ten knip­pen. Wie wil mee­ma­ken hoe Schijn­del trans­for­meert in een stuk­je Ame­ri­ka op Bra­bant­se grond, kijkt op www.dri­vein­barn.nl.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.