Peu­ge­ot 504 GR Familiale (1981)

Classic Cars (Netherlands) - - Vergelijking -

Aan­drij­ving ben­zi­ne; vier­ci­lin­der lijn­mo­tor, voor­in in leng­te­rich­ting in­ge­bouwd, 2 klep­pen per ci­lin­der; 1 bo­ven­lig­gen­de nok­ken­as, aan­ge­dre­ven door tan­driem; wa­ter­ge­koeld; re­gis­ter­car­bu­ra­teur (So­lex 32/35 TMIMA); bo­ring x slag: 88,0 x 81,0 mm; ci­lin­der­in­houd: 1988 cm3; com­pres­sie­ver­hou­ding: 8,8 : 1; max. ver­mo­gen: 69 kW / 96 pk bij 5200 tpm; max. kop­pel: 158 Nm bij 3000 tpm; hand­ge­scha­kel­de vier­bak (vloer­pook); ach­ter­wiel­aan­drij­ving.

Car­ross­se­rie – on­der­stel zelf­dra­gen­de car­ros­se­rie van staal, 5 por­tie­ren; v: McPhers­on­veer­po­ten, draag­ar­men, re­ac­tie­ar­men, sta­bi­li­sa­tor; a: star­re as, dub­be­le schroef­ve­ren, te­le­scoop­schok­dem­pers; rem­men v/a: schij­ven / trom­mels; ban­den v/a: 185/80 R 14; wie­len v/a: 5,5 x 14. Tech­ni­sche ge­ge­vens L/B/H: 4800 / 1690 / 1550 mm; wiel­ba­sis: 2900 mm; spoor­breed­te v/a: 1420 / 1360 mm; leeg­ge­wicht: 1290 kg; max. toe­laat­baar ge­wicht: n.n.b.; tank­in­houd: 60 l; ge­bouwd van 1971 tot 1982; pro­duc­tie­aan­tal: 650.132. Pres­ta­ties ac­ce­le­ra­tie 0-100 km/h: 14,6 sec; top­snel­heid: 162 km/h; ver­bruik: 11,2 l/100 km (1 : 8,9).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.