De ei­ge­na­ren

Classic Cars (Netherlands) - - Vergelijking -

De ori­gi­neel Ne­der­land­se (!) Peu­ge­ot 504 GR Familiale uit 1981 is van Peu­ge­ot-adept Eu­gè­ne Ho­ger­vorst, die hem al sinds 2000 in be­zit heeft. Dat dit exem­plaar be­waard is ge­ble­ven, dankt hij aan zijn ver­blijf in een Spaans va­kan­tie­huis. Hij werd uit­slui­tend ge­bruikt als fa­mi­lie­trans­por­teur, van Waal­wijk naar Span­je. Van­daar dat hij pas 100.000 ki­lo­me­ter heeft ge­lo­pen. Te­gen­woor­dig rijdt de 504 Eu­gè­ne nog steeds naar en van het va­kan­tie­adres. In Frank­rijk ...

Wim Ver­meu­len im­por­teer­de in 2012 zelf zijn Zwit­sers ge­le­ver­de Mercedes-Benz 230 TE uit Bre­men. De 230 TE is van het laat­ste bouw­jaar 1985 en heeft 198.000 km op de klok. Wim rijdt er als huis­arts voor­na­me­lijk be­roeps­ma­tig mee.

Mar­cel Jans­sen heeft in 19 jaar tijd slechts 55.000 ki­lo­me­ter met zijn Volvo 265 GL 2.7 uit 1979 ge­re­den. Hij ge­bruikt hem na de gron­di­ge restauratie uit­slui­tend voor ple­zier­rit­jes. Mar­cel nam de ori­gi­neel in Ne­der­land ge­le­ver­de 265 over van de moe­der van een vriend. Hij ken­de de au­to al, want hij reed hem stie­kem in en uit de ga­ra­ge, nog voor­dat hij zijn rij­be­wijs had. Er staat nu 274.000 km op de tel­ler.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.