Sko­da S 110 L (1975)

Classic Cars (Netherlands) - - Vergelijking -

Aan­drij­ving ben­zi­ne; vier­ci­lin­der lijn­mo­tor, ach­ter­in in leng­te­rich­ting in­ge­bouwd; 2 klep­pen per ci­lin­der; 1 on­der­lig­gen­de nok­ken­as, aan­ge­dre­ven via ket­ting; wa­ter­ge­koeld; 1 car­bu­ra­teur (Jik­ov 32 BS); bo­ring x slag: 72,0 x 68,0 mm; ci­lin­der­in­houd: 1107 cm3; com­pres­sie­ver­hou­ding: 8,8 : 1; max.ver­mo­gen: 39 kW / 53 pk bij 5000 tpm; max. kop­pel: 84 Nm bij 3200 tpm; vier­bak, hand­ge­scha­keld (vloer­pook); ach­ter­wiel­aan­drij­ving.

Car­ros­se­rie - on­der­stel zelf­dra­gen­de car­ros­se­rie van staal; 4 por­tie­ren; v: dub­be­le draag­ar­men, schroef­ve­ren, te­le­scoop­schok­dem­pers, sta­bi­li­sa­tor; a: pen­del­as met ge­lei­de-ar­men, schroef­ve­ren, te­le­scoop­schok­dem­pers; worm-en-rol­be­stu­ring; rem­men v/a: schij­ven / trom­mels; ban­den v/a: 155 SR14.

Tech­ni­sche ge­ge­vens L/B/H: 4155 / 1620 / 1380 mm; wiel­ba­sis: 2400 mm; spoor­breed­te v/a: 1280 / 1250 mm; leeg­ge­wicht: 790 kg; max. toe­laat­baar ge­wicht: 1180 kg; tank­in­houd: 32 l.; ge­bouwd van 1969-1980; pro­duc­tie­aan­tal: 1.136.610 (100/110-se­rie, in­cl. Cou­pé). Pres­ta­ties ac­ce­le­ra­tie 0-100 km/h: n.n.b.; top­snel­heid: 128 km/h; ver­bruik: ca. 8,0 l/100 km (1 : 12,5).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.