Wart­burg 353 De Luxe (1967)

Classic Cars (Netherlands) - - Vergelijking -

Aan­drij­ving meng­sme­ring (twee­takt); drie­ci­lin­der lijn­mo­tor, voor­in in leng­te­rich­ting in­ge­bouwd; wa­ter­ge­koeld; 1 car­bu­ra­teur (BVF-40); bo­ring x slag: 73,5 x 78,0 mm; ci­lin­der­in­houd: 991 cm3; com­pres­sie­ver­hou­ding: 7,5 : 1; max.ver­mo­gen: 37 kW / 50 pk bij 4200 tpm; max. kop­pel: 93 Nm bij 2200 tpm; vier­bak met vrij­loop, hand­ge­scha­keld (vloer­pook); voor­wiel­aan­drij­ving.

Car­ros­se­rie - on­der­stel lad­der­chas­sis met se­mi­zelf­dra­gen­de car­ros­se­rie van staal; 4 por­tie­ren; v: dub­be­le draag­ar­men, schroef­ve­ren, te­le­scoop­schok­dem­pers, sta­bi­li­sa­tor; a: on­afh. op­han­ging met ge­lei­de-ar­men, schroef­ve­ren, te­le­scoop­schok­dem­pers, sta­bi­li­sa­tor; tand­heu­gel­be­stu­ring; rem­men v/a: trom­mels; ban­den v/a: 6.00-13.

Tech­ni­sche ge­ge­vens L/B/H: 4220 / 1640 / 1495 mm; wiel­ba­sis: 2450 mm; spoor­breed­te v/a: 1260 / 1300 mm; leeg­ge­wicht: 860 kg; max. toe­laat­baar ge­wicht: 1260 kg; tank­in­houd: 44 l; ge­bouwd van 1966-1989; pro­duc­tie­aan­tal: 1.225.429 (twee­takt­mo­del­len).

Pres­ta­ties ac­ce­le­ra­tie 0-100 km/h: n.n.b.; top­snel­heid: 130 km/h; ver­bruik: ca. 9,0 l/100 km (1 : 11,1).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.