2704 stuk­jes

Classic Cars (Netherlands) - - Lifestyle -

Ein­de­lijk be­staat er een door­slag­ge­ven­de en niet te weer­leg­gen re­den om aan (klein)kin­de­ren te be­gin­nen: je kunt zon­der gê­ne de­ze Porsche 911 GT3 RS van Lego Tech­nic aan­schaf­fen. Het mo­del is in sa­men­wer­king met Porsche ont­wik­keld en is 57 cen­ti­me­ter lang en 25 cen­ti­me­ter breed. De deu­ren kun­nen open, net als de klep van de ba­ga­ge­ruim­te en de mo­tor­kap. De on­der­lig­gen­de zes­ci­lin­der boxer­mo­tor heeft be­weeg­ba­re zui­gers en zelfs een au­to­maat met dub­be­le kop­pe­ling. Je scha­kelt met de flip­pers ach­ter het piep­klei­ne stuur. De be­geer­lij­ke Lego-doos komt eerst naar ge­se­lec­teer­de win­kels in Duits­land en Oos­ten­rijk en ligt van­af 1 au­gus­tus in meer win­kels. Ho­pe­lijk komt de Lego Tech­nic Porsche 911 GT3 RS dan ook naar Ne­der­land.

Prijs: ca. 300 eu­ro • www.lego.com

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.