Steek die maar in je zak

Classic Cars (Netherlands) - - Lifestyle -

Je sleu­tel­bos mi­ni­ma­li­se­ren tot de groot­te van een Zwit­sers zak­mes … ide­aal toch? Broe­ken blij­ven lan­ger heel en je bo­ven­been wordt niet ge­prikt en ge­schaafd door sleu­tels als je ach­ter het stuur van je klas­sie­ke au­to plaats­neemt. En het is voor­al erg over­zich­te­lijk. Je kunt naast je sleu­tels ook en­ke­le han­di­ge gad­gets toe­voe­gen, zo­als een fles­ope­ner en een usb-stick. Het toe­voe­gen of ver­wij­de­ren van sleu­tels gaat erg een­vou­dig en door de con­struc­tie is de Key Smart ook nog een ste­vig hand­vat. De Key Smart wordt met de hand ge­maakt in Chi­ca­go. Be­stel­len doe je op de web­si­te, de ver­zend­kos­ten van­uit Ame­ri­ka zijn on­ge­veer 4 eu­ro.

Prijs: ca. 20 eu­ro • www.get­keysmart.com

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.