Tijds­ver­schil

Classic Cars (Netherlands) - - Lifestyle -

Een mooi hor­lo­ge hoeft niet duur te zijn, be­wijst een nieuw hor­lo­ge­merk uit Syd­ney. Chris­ti­an Paul maakt een­vou­di­ge, strak­ke ont­wer­pen en je kunt kie­zen uit vier de­signs en twee ma­ten: 35 mm en 43 mm. Dit zwar­te exem­plaar met kek­ke vier­kant­jes op de wij­zer­plaat kost bij­voor­beeld 139 eu­ro. Het zwar­te band­je is een­vou­dig te ver­wis­se­len voor een band van bruin leer, of een­tje van me­sh (een soort gaas). De kans dat ie­mand in je om­ge­ving het­zelf­de hor­lo­ge draagt is klein, want Chris­ti­an Paul heeft al­leen ver­koop­pun­ten in Au­stra­lië, Ca­na­da en nu ook Ne­der­land.

Prijs: 139 eu­ro • www.chris­ti­an­paul.com

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.