Een fo­to op pa­pier

Classic Cars (Netherlands) - - Lifestyle -

Door­dat al­le mo­der­ne smartpho­nes een goe­de ca­me­ra heb­ben, heeft ie­der­een dui­zen­den di­gi­ta­le fo­to’s in zijn be­zit. Dit zijn fo­to’s waar nie­mand wat mee doet. Dat maakt een in­stant ca­me­ra zo­als de Fu­ji Ins­tax Mi­ni 70 zo aan­trek­ke­lijk: je kijkt door de zoe­ker, drukt op de ont­span­knop en er rolt di­rect een fo­to uit de bo­ven­kant van de ca­me­ra. Het is maar een klein plaat­je van 8,6 bij 5,4 cen­ti­me­ter groot, maar je kunt de fo­to vast­hou­den, de­len en weg­ge­ven. Op die ma­nier wordt fo­to’s ma­ken en be­kij­ken weer leuk. Geen won­der dat de in­stant ca­me­ra een nieu­we ra­ge is. Het bij­be­ho­ren­de fo­to­pa­pier is wel duur: de ad­vies­prijs is 20 eu­ro voor 20 fo­to’s. He­ma houdt zich niet aan de ad­vies­prijs en re­kent 15 eu­ro. De ca­me­ra kost 119 eu­ro.

Prijs: 119 eu­ro • www.he­ma.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.