Over­al in­ter­net

Classic Cars (Netherlands) - - Lifestyle -

Dat zul je al­tijd zien: net in dat ene hoek­je in huis waar jij wilt in­ter­net­ten, is er geen wi­fi-be­reik. En je gaat niet een ka­bel naar de zol­der trek­ken. Laat in zo’n ge­val het in­ter­net­sig­naal via de stop­con­tac­ten in je huis lo­pen (dat heet po­wer­li­ne). De De­vo­lo dLAN 550 duo+ Star­ter Kit be­staat uit twee adap­ters en die wer­ken ei­gen­lijk net als twee blik­jes met een draad er­tus­sen. De ene adap­ter steek je vlak­bij de rou­ter in het stop­con­tact (je kop­pelt ze met een net­werk­ka­bel) en de an­de­re adap­ter druk je op de zol­der in het stop­con­tact. Hij zendt een nieuw wi­fi-sig­naal uit. De stroom­ka­bels in de mu­ren zijn de draad. De snel­heid die haal­baar is, is wel sterk af­han­ke­lijk van de staat van de be­dra­ding in huis, maar in het al­ge­meen haal je met de­ze set je maxi­ma­le in­ter­net­snel­heid.

Prijs: 79,90 eu­ro • www.de­vo­lo.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.