Scha­ken wordt hip

Classic Cars (Netherlands) - - Eerste Pa­gi­na -

Scha­ken te­gen de com­pu­ter kan al ve­le de­cen­nia. Het heeft iets treu­rigs: in je een­tje op een zol­der­ka­mer ach­ter een scherm, met een bak­je pin­da’s en een lauw bier­tje bin­nen be­reik. Ge­luk­kig schrijdt de tech­no­lo­gie voort en be­staan er nu zelf­scha­ken­de bor­den. Echt waar: dit bord kan zijn stuk­ken zelf ver­plaat­sen. Zo ben je niet meer ver­oor­deeld tot je pc of ta­blet, en ope­nen zich al­ler­lei nieu­we mo­ge­lijk­he­den. Neem je schaak­bord mee naar je stam­kroeg en je trekt ge­heid de aan­dacht van al­le kroeg­tij­gers. Re­ken maar dat zelfs die on­be­reik­ba­re da­me aan de bar in­eens al­le aan­dacht voor je heeft en je sméékt om een pot­je met haar te scha­ken.

ca. 450 eu­ro

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.