Wat een bak

Classic Cars (Netherlands) - - Eerste Pagina -

Pra­ten met je vuil­nis­bak: er zijn men­sen voor min­der ver­oor­deeld tot dwang­ver­ple­ging. Maar het kan nu wel, en het is een uit­komst als je vuil­nis­bak te vies is om aan te pak­ken, je bei­de han­den vol hebt met af­val of bent door­ge­scho­ten in je smet­vrees. Het dek­sel van de­ze vuil­nis­bak gaat open als je 'open can' of 'open Se­sa­me' zegt. Je kunt hem ook nog toe­bij­ten dat hij een tijd­je open moet blij­ven staan. Zelf­ge­ko­zen com­man­do’s ver­staat hij he­laas niet, dus je kunt niet het weer be­spre­ken of kla­gen over de ma­ti­ge pres­ta­ties van je fa­vo­rie­te voet­bal­club. Als je wei­gert om te­gen een vuil­nis­bak te pra­ten, kun je ook je hand voor de be­we­gings­sen­sor hou­den. Ho­pe­lijk is de vol­gen­de stap dat de vuil­nis­bak zich­zelf ook bui­ten zet. En kan hij de geur van een iets te lang ge­rijp­te Fran­se kaas ver­an­de­ren in een wel­rie­kend par­fum.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.