To­po­li­no Mo­del A

Classic Cars (Netherlands) - - Rij-Impressie -

On­danks een wiel­ba­sis van slechts twee me­ter biedt de To­po­li­no in nood­ge­val­len plaats aan vier in­zit­ten­den. Maar ook met zijn gun­sti­ge prijs, zijn ge­bruiks­vrien­de­lij­ke tech­niek en fat­soen­lij­ke pres­ta­ties weet de Mo­del A al ve­le ko­pers voor zich te win­nen. Veel klan­ten be­stel­len de sta­len car­ros­se­rie met een stof­fen rol­dak. De chas­sis­bal­ken zijn ge­per­fo­reerd, wat voor de no­di­ge ge­wichts­be­spa­ring zorgt. Ook als li­cen­tie­mo­del is de To­po­li­no po­pu­lair. In Duits­land wordt hij als NSU aan de man ge­bracht, in Frank­rijk als Sim­ca en in Oos­ten­rijk als Steyr.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.