Ge­don­der in de dui­nen

Classic Cars (Netherlands) - - Neuws -

HOEWEL WE OOK GRAAG een klassiekerbeurs of con­cours d’élé­gan­ce be­zoe­ken, is het na­tuur­lijk het leukst om ou­de au­to’s te be­kij­ken ter­wijl ze rij­den. Dat doen ze bij­voor­beeld op de His­to­ric Grand Prix Zand­voort van 2 tot en met 4 sep­tem­ber. En hoe! Hier sla­ken de ban­den in de Tar­zan­bocht wan­ho­pi­ge oer­kre­ten en spu­gen de uit­la­ten con­ti­nu vuur en vlam.

Of je nu houdt van toer­wa­gens van voor 1966, Grand Prix-au­to’s uit de pe­ri­o­de 1961-’65, of van die ont­zag­wek­ken­de voor­oor­log­se knet­ter­kar­ren, ie­der­een die van ou­de au­to’s, ac­tie en snel­heid houdt, komt tij­dens de His­to­ric Grand Prix ruim­schoots aan zijn trek­ken. Het pro­gram­ma be­gint op vrij­dag 2 sep­tem­ber met de vrije trai­ning voor het FIA Mas­ters His­to­ric For­mu­la One Cham­pi­ons­hip, en een van de hoog­te­pun­ten op die dag wordt on­ge­twij­feld de eer­ste kwa­li­fi­ca­tie­ra­ce van de Tri­umph Com­pe­ti­ti­on & Bri­tish HTG. Za­ter­dag zijn er over­dag ook nog en­ke­le kwa­li­fi­ca­ties, maar ook dan wordt er voor­al heel veel ge­ra­cet. Za­ter­dag­avond is het tijd voor de tra­di­ti­o­ne­le pa­ra­de door het cen­trum van Zand­voort en zon­dag gaat het ra­ce­feest on­ver­min­derd ver­der. In de on­li­ne voor­ver­koop zijn tic­kets al ver­krijg­baar van­af 15 eu­ro. Er zijn ook vip-ar­ran­ge­men­ten be­schik­baar, maar daar­voor moet je aan­zien­lijk

www.his­to­ric­grand­prix.nl die­per in de bui­del tas­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.