Leu­ker dan car­na­val

Classic Cars (Netherlands) - - Neuws -

NORMALITER ZIJN WIJ NIET zo van de ver­kleed­par­tij­tjes, maar met de dressco­de van de Good­wood Re­vi­val (8, 9 en 10 sep­tem­ber) heb­ben we geen moei­te. Want met het juis­te klof­fie aan, dat wil zeg­gen kle­ding die in de ja­ren 40, 50 of 60 in de mo­de was, krijg je toe­gang tot één van de al­ler­leuk­ste klas­sie­ke­re­ve­ne­men­ten die je kunt be­den­ken. Oké, be­hal­ve de juis­te kle­dij is te­vens een toe­gangs­be­wijs (van­af ca. 60 eu­ro) ver­plicht, maar dan krijg je ook wat. Het feest be­gint al op de par­keer­plaats, waar je op het gras kost­ba­re klas­sie­kers ziet staan die je an­ders nooit te­gen­komt. Op het fes­ti­val­ter­rein rond­om het kas­teel van Lord March word je ver­vol­gens on­der­ge­dom­peld in sfe­ren van 50 tot 75 jaar ge­le­den. De stem­ming is ge­wel­dig, je bent om­ringd door – door­gaans ou­der­wets be­leef­de – lief­heb­bers en je kijkt je ogen uit naar his­to­ri­sche ra­ce­wa­gens en vlieg­tui­gen. Die staan ui­ter­aard niet al­leen stil, want net als op het Fes­ti­val of Speed draait het op de Re­vi­val voor­al om ac­tie. Be­hal­ve spec­ta­cu­lai­re his­to­ri­sche ra­ces en vlieg­shows zijn er mo­de­shows en kun je je he­le­maal blut shop­pen aan his­to­risch ver­ant­woor­de heb­be­din­ge­tjes. Wacht niet te lang met het ko­pen van tic­kets en het boe­ken van een plaats om te over­nach­ten, want er ko­men zo’n 150.000 be­zoe­kers op dit bij­zon­de­re eve­ne­ment af.

www.good­wood.com

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.