Se­ries II (1973-1979)

Classic Cars (Netherlands) - - Koopadvies -

In 1973 de­bu­teer­de de Se­ries II, her­ken­baar aan de ho­ger ge­plaatste voor­bum­per en de af­ge­slank­te gril­le. De 2.8 zes­ci­lin­der was ver­van­gen door een 3.4. Aan­van­ke­lijk le­ver­de Ja­gu­ar de XJ se­dan met twee wiel­ba­ses, maar eind 1974 werd de kort­ste ver­sie al­weer uit pro­duc­tie ge­no­men. De cou­pé (XJC) be­hield de kor­te wiel­ba­sis. Kwa­li­ta­tief was de Se­ries II een dra­ma, wat al­les te ma­ken had met de in­lij­ving van Ja­gu­ar door Bri­tish Ley­land. Des­on­danks wist Ja­gu­ar toch nog 91.227 XJ’s te ver­ko­pen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.