It was 50 ye­ars ago to­day

Classic Cars (Netherlands) - - Lifestyle -

Het is vijf­tig jaar ge­le­den dat mis­schien wel de al­ler­bes­te plaat uit de pop­ge­schie­de­nis uit­kwam: Sgt. Pep­per’s Lo­ne­ly He­arts Club Band van the Be­at­les. Spe­ci­aal voor het ju­bi­le­um is het mees­ter­werk nu op­nieuw ge­mixt door Gi­les Mar­tin, zoon van de ori­gi­ne­le pro­du­cer (en vijf­de Be­at­le) Ge­or­ge Mar­tin. De nieu­we mix is fan­tas­tisch ge­lukt en maakt de plaat weer he­le­maal bij de tijd – ze­ker met de pre­mi­um ge­luids­sys­te­men en kop­te­le­foons van nu wordt het luis­ter­ge­not nog gro­ter. De ech­te lief­heb­ber haalt de An­ni­vers­a­ry Su­per De­luxe Edi­ti­on: maar liefst vijf schij­ven vol bo­nus­ma­te­ri­aal (au­dio en vi­deo) en een 144 pa­gi­na’s tel­lend boek­werk. We ho­pe you ha­ve en­joy­ed the show.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.