Fo­to­ge­niek hand­vat

Classic Cars (Netherlands) - - Lifestyle -

Fo­to’s ma­ken met je smartpho­ne gaat een­vou­dig en snel, maar je hebt wei­nig con­tro­le over de in­stel­lin­gen en de kans dat het toe­stel uit je vin­gers glipt, is groot. Met een spie­gel­re­flex­ca­me­ra zul je daar niet te­gen­aan lo­pen, maar dat is een on­han­dig groot en zwaar ap­pa­raat. De Pic­tar Grip is een han­dig hand­vat waar je een iPho­ne in schuift, zo­dat je hem be­ter kunt vast­hou­den en be­die­nen. Via de bij­be­ho­ren­de app ge­bruik je de fy­sie­ke draai­wie­len en druk­knop­pen op de hand­greep om de ca­me­ra-in­stel­lin­gen aan te pas­sen, in- of uit te zoo­men en de iPho­ne-ca­me­ra met één hand te be­die­nen. Dank­zij de coa­ting met an­ti­slip­ma­te­ri­aal glijdt de Pic­tar bo­ven­dien niet zo­maar uit je hand.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.