Aap­jes kij­ken

Classic Cars (Netherlands) - - Lifestyle -

Zie jij je­zelf al naar het werk rij­den op de Mo­toChimp? Ie­der­een staart je na wan­neer je voor­bij komt zoe­ven op dit piep­klei­ne mo­tor­fiets­je van de Singapo­re­se fir­ma Van­da Elec­trics. En geef de toe­schou­wers eens on­ge­lijk, want het lach­wek­ken­de voer­tuig oogt lek­ker re­tro. In het rood met wit­te fra­me dat lijkt op zo’n ou­der­wet­se rei­stan­den­bor­stel zit het ac­cu­pak­ket. De elek­tro­mo­tor is ver­bor­gen in het ach­ter­wiel en be­zorgt de Mo­toChimp een top­snel­heid van 32 km/h. De ac­tie­ra­di­us be­draagt on­ge­veer 60 ki­lo­me­ter. Als het tijd wordt om de ac­cu op te la­den, til je het za­del op en komt de op­laad­stek­ker te­voor­schijn. Die gaat in het ge­wo­ne stop­con­tact. De prijs van dit kek­ke spe­le­ding is nog niet be­kend – ho­pe­lijk be­derft hij de pret niet.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.