Mercedes 190 SL (1956)

Classic Cars (Netherlands) - - Restauratie -

ben­zi­ne; vier­ci­lin­der lijn­mo­tor, voor­in

AANDRIJVING in leng­te­rich­ting in­ge­bouwd: wa­ter­ge­koeld; 2 klep­pen per ci­lin­der; 1 bo­ven­lig­gen­de nok­ken­as met ket­ting­aan­drij­ving; twee car­bu­ra­teurs (So­lex 44PHH); bo­ring x slag: 85,0 x 83,6 mm; ci­lin­der­in­houd: 1897 cm3; com­pres­sie­ver­hou­ding: 8,8 : 1; max. ver­mo­gen: 77 kW / 105 pk bij 5700 tpm; max. kop­pel: 142 Nm bij 3200 tpm; vier­ver­snel­lings­bak, hand­ge­scha­keld (vloer­pook); ach­ter­wiel­aan­drij­ving.

zelf­dra­gen­de carrosserie

CARROSSERIE – ON­DER­STEL van staal, por­tie­ren, mo­tor­kap en kof­fer­dek­sel van alu­mi­ni­um; 2 por­tie­ren; v: on­afh. oph. met schroef­ve­ren, sta­bi­li­sa­tor­stang, te­le­scoop­schok­dem­pers; a: pen­del­as, schroef­ve­ren, te­le­scoop­schok­dem­pers; ko­gel­kring­loop­be­stu­ring; rem­men v/a: trom­mels, met hy­drau­li­sche be­krach­ti­ging; ban­den v/a: 6.40-13.

TECH­NI­SCHE GEGEVENS L/B/H: 4220 / 1740 / 1320 mm; wiel­ba­sis: 2400 mm; spoor­breed­te v/a: 1430 / 1475 mm; leeg­ge­wicht: 1160 kg; max. toe­laat­baar ge­wicht: 1400 kg; tank­in­houd: 65 l; pro­duc­tie­aan­tal 25.881 (1955-1963).

ac­ce­le­ra­tie 0-100 km/h: ca. 13,3 s;

PRES­TA­TIES top­snel­heid: 171 km/h; ver­bruik: ca. 8,0 l/100 km (1 : 12,5).

Het kaal­pluk­ken en de­mon­te­ren is be­gon­nen.

Op maat las­sen, dat doe je zo: hier in het rech­ter­ach­ter­scherm.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.