De ei­ge­naar

Classic Cars (Netherlands) - - Rij-Impresie -

Gert-Jan Kings­ma be­schouwt de DeLorean als de meest ico­ni­sche au­to van de ja­ren tach­tig en het is zijn droom­au­to. Het GMC-bus­je uit The A-Team en de Fer­ra­ri 308 GTS van Mag­num P.I. vind hij ook le­gen­da­risch, maar de DeLorean maakt écht iets los in men­sen. Het be­wijs wordt di­rect ge­le­verd: een pas­se­ren­de fiet­ser ziet de au­to en schreeuwt en­thou­si­ast “Back to the Future!” Gert-Jan is ook een fan van de film­tri­lo­gie en heeft de ro­de bo­dy­war­mer, het re­ken­ma­chi­ne­hor­lo­ge en de Ni­kes die Mar­ty McF­ly draagt ook ver­za­meld. Het kwam lan­ge tijd niet in hem op om zijn droom­au­to te ko­pen. Gert-Jan groei­de op in de pro­vin­cie Gro­nin­gen, waar men de nuch­te­re men­ta­li­teit heeft: je kunt maar in een au­to te­ge­lijk rij­den. En het is zon­de van het geld. Toen hij naar Rot­ter­dam ver­huis­de, leer­de hij dat je ook din­gen kunt ko­pen om­dat je ze mooi of fas­ci­ne­rend vindt. Een ern­stig on­ge­luk waar­door hij vijf da­gen op de In­ten­si­ve Ca­re be­land­de, deed hem be­slui­ten om het he­den te om­ar­men en op jacht te gaan naar zijn droom­au­to. In de­cem­ber 2016 kocht hij de DeLorean bij een ga­ra­ge­be­drijf dat au­to’s im­por­teert uit de Ver­e­nig­de Sta­ten. De vel­gen zijn weer als nieuw ge­maakt, net als de fi­ber­glas la­mel­len bo­ven de mo­tor. Gert-Jan gaat nog het stuur op­nieuw om­wik­ke­len, het stel­me­cha­niek van de rech­ter­bui­ten­spie­gel re­pa­re­ren en de let­ters op de voor­ban­den wit kleu­ren, zo­dat ze bij de ach­ter­wie­len pas­sen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.