Cur­sus kaart­le­zen voor be­gin­ners

prO­gram­ma

Classic Cars (Netherlands) - - Advertorial -

De Kaart­lees­cur­sus voor be­gin­ners vindt plaats bij SWOT Mar­ke­ting, Ou­de Apel­doorn­se­weg 41-45, 7333 NR Apel­doorn. Voor in­schrij­ving: www.dhrc.nl/ka­len­der en se­lec­teer het eve­ne­ment. 9.30 uur Ont­vangst met kof­fie en thee 10.00 uur Aan­vang cur­sus: the­o­rie kaart­lees­sys­te­men, rol­ver­de­ling in de au­to, tips & trucs van rou­ti­niers, ge­bruik van hulp­mid­de­len

12.30 uur Lunch

13.15 uur Oe­fe­nen in de prak­tijk: 2 uur rij­den met 4 ver­schil­len­de kaart­lees­sys­te­men, net als in een ech­te ral­ly

15.30 uur Te­rug­blik­ken: wat was de be­doe­ling en hoe had het ge­moe­ten? 16.30 uur Af­slui­ting cur­sus­dag, tijd om na te pra­ten met een drank­je en hap­je 17.30 uur Ein­de

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.