Maz­da maakt MX-5 als nieuw

Classic Cars (Netherlands) - - NIEUWS -

van de eer­ste ge­ne­ra­tie (ty­pe NA) groeit lang­zaam uit tot een icoon. De Ja­pan­se tak van Maz­da be­kom­mert zich om het roos­kleu­ri­ge lot van de olij­ke ca­brio en gaat van­af vol­gend jaar vol­le­di­ge res­tau­ra­ties uit­voe­ren. Voor een nog on­be­kend be­drag wordt de MX­5 NA van de klant com­pleet ge­stript (in­clu­sief de mo­tor) en ver­vol­gens weer als nieuw op­ge­bouwd. Als het pro­ces vol­tooid is, krijgt de ei­ge­naar een piek­fij­ne auto te­rug. Zelf sleu­te­len be­hoort ook tot de mo­ge­lijk­he­den, want Maz­da gaat es­sen­ti­ë­le on­der­de­len op­nieuw le­ve­ren. Denk hier­bij aan de soft­top en het hou­ten stuur met bij­pas­sen­de pook­knop. Of Maz­da’s res­tau­ra­tie­plan­nen ook be­trek­king heb­ben op NA’s uit Eu­ro­pa is nog niet be­kend.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.