Het be­zoek van de lijf­arts

Classic Cars (Netherlands) - - REPORTAGE -

De pre­si­den­ti­ë­le Cit­ro­ëns uit dit ar­ti­kel staan in het Con­ser­va­toi­re Cit­ro­ën, dat ge­ves­tigd is in een ou­de PSA-fa­briek in Aul­nay-sous-Bois. Het is han­dig om een af­spraak te ma­ken als u het museum wilt be­zoe­ken (bel +33 15 65 08 022 of mail naar con­ser­va­toi­re@ci­troen.com).

De DS die daar te zien is, is geen ei­gen­dom van Cit­ro­ën, maar van een par­ti­cu­lier. De­ze da­me is de twee­de vrouw van de lijf­arts van pre­si­dent Pompi­dou. De arts, een groot Cit­ro­ën-lief­heb­ber, kocht de DS Pré­si­den­tiel­le in 1975. Cit­ro­ën heeft de auto in bruik­leen en vraagt al­tijd toe­stem­ming aan de fa­mi­lie als het de DS wil in­zet­ten voor of­fi­ci­ë­le ge­le­gen­he­den. De bei­de pre­si­den­ti­ë­le SM’s zijn ei­gen­dom van het Ely­s­ée.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.