Dit moet ’m wor­den

Classic Cars (Netherlands) - - LIFESTYLE -

Meu­bels ko­pen is een leu­ke be­zig­heid, mits het net zo lang duurt als een tand­arts­be­zoek. Dus het liefst staan we na vijf mi­nu­ten weer bui­ten. De­ze sa­lon­ta­fel van So­bro kan de ver­ko­per wat ons be­treft di­rect in­pak­ken. Want be­hal­ve een plek voor je drank­je, snacks of bei­de voe­ten biedt hij een in­ge­bouw­de koel­kast, luid­spre­kers, twee stop­con­tac­ten voor je lap­top en twee usb-poor­ten om je te­le­foon en ta­blet op te la­den. Om te voor­ko­men dat hij in de ogen van je part­ner ‘niet sfeer­vol ge­noeg’ is, zit er led­ver­lich­ting on­der de ta­fel. In de bo­ven­kant van ge­hard glas is de be­die­ning van de ta­fel ver­werkt. Je re­gelt er het ge­luid, de ver­lich­ting en de koel­tem­pe­ra­tuur mee.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.