Toyo­ta Celica GT Cou­pé (1975)

Classic Cars (Netherlands) - - VERGELIJKING -

ben­zi­ne; vier­ci­lin­der lijn­mo­tor, voor­in

AANDRIJVING in leng­te­rich­ting in­ge­bouwd; 2 klep­pen per ci­lin­der; 2 bo­ven­lig­gen­de nok­ken­as­sen, aan­ge­dre­ven via ket­ting; wa­ter­ge­koeld; 2 dub­be­le car­bu­ra­teurs (Mik­uni/So­lex 40 PHH); bo­ring x slag: 85 x 70 mm; ci­lin­der­in­houd: 1588 cm3; com­pres­sie­ver­hou­ding: 9,8 : 1; max. ver­mo­gen: 85 kW / 115 pk bij 6400 tpm; max. kop­pel: 142 Nm bij 5200 tpm; vijf­bak, hand­ge­scha­keld (vloer­pook); ach­ter­wiel­aan­drij­ving.

zelf­dra­gen­de car­ros­se­rie

CAR­ROS­SE­RIE – ONDERSTEL van staal; 2 por­tie­ren; v: McPher­son-veer­po­ten, draag­ar­men, sta­bi­li­sa­tor; a: star­re as met ge­lei­de-ar­men, schroef­ve­ren, te­le­scoop­schok­dem­pers; ko­gel­kring­loop­be­stu­ring; rem­men v/a: schij­ven / trom­mels; ban­den v/a: 185/70 HR 13.

L/B/H: 4235 / 1610 / 1310 mm;

TECH­NI­SCHE GEGEVENS wiel­ba­sis: 2425 mm; spoor­breed­te v/a: 1305 / 1305 mm; leeg­ge­wicht: 1010 kg; max. toe­laat­baar ge­wicht: 1265 kg; tank­in­houd: n.n.b.; ge­bouwd van 1970 t/m 1977; pro­duc­tie­aan­tal (to­taal 1e ge­ne­ra­tie): 1.210.951.

ac­ce­le­ra­tie 0-100 km/h: ca. 9,5 s; top­snel

PRES­TA­TIES heid: 190 km/h; ver­bruik: n.n.b.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.