Lid wor­den van de DHRC?

Classic Cars (Netherlands) - - DHRC -

Bij­na al­le ral­ly­rij­ders en na­vi­ga­to­ren zijn lid van de DHRC, dé ver­e­ni­ging voor de klas­sie­ke ral­ly­sport in Ne­der­land. Een lid­maat­schap is ge­zel­lig, leer­zaam en spor­tief. De DHRC or­ga­ni­seert elk jaar het Ne­der­lands kam­pi­oen­schap, zorgt voor kaart­lees­cur­sus­sen in het voor- en het na­jaar en or­ga­ni­seert vier oe­fen­ral­ly’s: de KLIP’s. Voor 62 eu­ro per jaar bent u lid van de DHRC, en daar­bij is het abon­ne­ment op Clas­sic Cars in­be­gre­pen. Be­lang­stel­ling in de DHRC? Kijk op www.dhrc.nl en lees er al­les over. Aan­mel­den kan ook via de web­si­te.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.