Plun­je 911

Classic Cars (Netherlands) - - Nieuws -

7109 eu­ro Op de fo­to zie je het niet, maar op de ach­ter­kant van de­ze plun­je­zak prijkt wel de­ge­lijk een klein Por­sche-lo­go. An­ders zou je nog gaan twij­fe­len of de­ze groen met zwar­te bui­del wel echt door het an­ders zo chi­que sport­wa­gen­merk ont­wor­pen is. De ‘be­die­ning’ van de tas vraagt om toe­lich­ting: om er iets in te stop­pen, maak je de clip bo­ven op de tas los en en rol je de pun­ten uit. Dan ont­dek je dat de bo­ven­ste rand is dicht­ge­snoerd met een lan­ge rits. De stoe­re plun­je­zak heeft een in­houd van 45 li­ter en is wa­ter­dicht. Ge­luk­kig is de prijs, net als het Por­sche-em­bleem op de ach­ter­kant, be­schei­den.

50,25 eu­ro

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.