Meer kop­pel dan een nieu­we Pan­da

Classic Cars (Netherlands) - - Nieuws -

39 eu­ro BMW heeft zijn Ac­ti­ve Hy­brid E-Bi­ke on­der­han­den ge­no­men, waar­door de in­ge­bouw­de hulp­mo­tor 29 pro­cent meer kop­pel le­vert dan die van het voor­gaan­de mo­del. De trek­kracht komt uit op 90 new­ton­me­ter en dat is 2 Nm meer dan een Fi­at Pan­da TwinAir zon­der tur­bo. "De nieu­we mo­tor zorgt voor ex­tra dy­na­miek en be­zorgt de wend­baar­heid waar BMW be­kend om staat", le­zen we in het pers­be­richt. Het bul­le­tin maakt niet het in­kop­per­tje dat de elek­tri­sche fiets ach­ter­wiel­aan­drij­ving heeft, net als de dy­na­mi­sche mo­del­len van BMW. We waar­de­ren trou­wens hoe fraai de ac­cu is ver­werkt in het fra­me – vaak bun­gelt de ac­cu op­zich­tig on­der de ba­ga­ge­dra­ger. Tot slot de ac­tie­ra­di­us en de prijs: 100 ki­lo­me­ter en 3410 eu­ro.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.