6 mil­joen eu­ro

Classic Cars (Netherlands) - - Nieuws -

EEN­MAAL, AN­DER­MAAL, VER­KOCHT. Voor 6 mil­joen eu­ro. Niet eer­der werd er zo­veel geld neer­ge­teld voor een Peu­ge­ot. De Peu­ge­ot in kwes­tie is een zeer zeld­za­me L45 Grand Prix uit 1914. Van de­ze ra­ce­au­to zijn slechts vier exem­pla­ren ge­bouwd en dit exem­plaar is zo­wel het eerst ge­bouw­de, als het enig over­ge­ble­ven voer­tuig. De mo­tor, een 4,5-li­ter vier­ci­lin­der met 112 pk en bo­ven­lig­gen­de nok­ken­as­sen, draagt ook pro­duc­tie­num­mer 1, dus we heb­ben hier te ma­ken met mat­ching num­bers. Het be­drag van 7.260.000 dol­lar of pak ’m beet 6.000.000 eu­ro werd ge­bo­den tij­dens een vei­ling in Los An­ge­les en was aan­zien­lijk ho­ger dan waar vei­ling­huis Bon­hams op ge­re­kend had.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.