Voor al­le leef­tij­den

Classic Cars (Netherlands) - - Lifestyle -

Als we zo’n groot bouw­werk van Lego zien, krij­gen we spon­taan een blij ge­voel van bin­nen. Hoe­wel op de doos een ad­vie­s­leef­tijd van 11 tot 16 jaar prijkt, kun je vol­gens ons el­ke vol­was­sen man blij ma­ken met zo’n Mack-truck van Lego. Niet ie­der­een durft er­voor uit te ko­men, maar ge­loof ons: nie­mand zegt ‘nee’ te­gen een 83 cen­ti­me­ter lan­ge vracht­wa­gen met aan­han­ger die je zelf in el­kaar mag zet­ten. Hij heeft zelfs een los­se con­tai­ner en de kraan schuift uit! Trou­wens, als je de Lego-doos nog lan­ger wilt ‘tes­ten’ voor­dat je hem aan je neef­jes geeft: met de­zelf­de steen­tjes bouw je ook een vuil­nis­wa­gen.

169,99 eu­ro

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.