Vro­lij­ke vrij­dag

Classic Cars (Netherlands) - - Nieuws -

HET GAAT GOED met het Con­cours d’Élé­gan­ce Pa­leis het Loo. Dit jaar kun je niet al­leen op za­ter­dag en zon­dag, maar ook op vrij­dag naar Apel­doorn om klas­sie­kers te be­won­de­ren. Het eve­ne­ment vindt plaats van vrij­dag 29 ju­ni tot en met zon­dag 1 ju­li.

Op de eer­ste dag wordt ex­tra aan­dacht be­steed aan het ju­bi­le­ren­de Por­sche. Het merk be­staat 70 jaar, te­ge­lijk wordt 55 jaar 901/911 ge­vierd. De twee Ne­der­lan­ders die hun stem­pel het meest op Por­sche heb­ben ge­drukt, ont­wer­per Harm La­gaaij en cou­reur Gijs van Len­nep, ont­bre­ken niet. Ook Re­nault heeft dit jaar een pro­mi­nen­te plek: het merk viert zijn 120­ja­rig be­staan en be­steedt veel aan­dacht aan de we­der­ge­boor­te van Al­pi­ne. Ver­der brengt De Mas­cot­te, de Ne­der­land­se ver­e­ni­ging van Rolls­Roy­ce­ en Bent­ley­ei­ge­na­ren, een groot aan­tal au­to’s mee. Kijk voor meer in­for­ma­tie op www.con­cour­se­le­gan­ce.com.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.