Her­in­ne­rin­gen aan de hoofd­steun

Classic Cars (Netherlands) - - VOORWOORD - Igor Stuif­zand Redacteur is­tuif­zand@fnl.nl

Ter­wijl ik aan de co­ver­sto­ry van de­ze Clas­sic Cars zat te wer­ken, kwa­men al­ler­lei her­in­ne­rin­gen bo­ven­drij­ven aan de au­to’s uit mijn jeugd­ja­ren. Au­to’s die bij ons in de straat ston­den, of de au­to’s waar­mee mijn ooms en tan­tes heb­ben rond­ge­re­den. Als er ie­mand in mijn di­rec­te om­ge­ving van au­to was ge­wis­seld, stap­te ik met­een op mijn fiets om op in­spec­tie uit te gaan. Mijn ou­ders had­den een don­ker­blau­we Sim­ca 1100, de DF-37-VJ. Na veer­tig jaar kan ik het mo­tor­ge­luid van die au­to nog steeds haar­scherp ho­ren. Ook de klan­ken van de oker­ge­le B-Ka­dett waar­mee de moe­der van mijn bes­te vriend­je reed, en het ge­na­gel van de Volks­wa­gen LT van de meu­bel­zaak twee stra­ten ver­der­op, echo­ën nog steeds door mijn hoofd.

Van de au­to’s uit mijn jeugd her­in­ner ik mij de gekste de­tails. Zo­als de ver­snel­lings­pook bij het stuur van de Peugeot 504 van on­ze over­bu­ren. Of de dub­be­le pook van de Mit­su­bis­hi Colt die mijn tan­te er­gens rond 1980 nieuw kocht. So­wie­so vond ik die au­to fas­ci­ne­rend, want op de voor­stoe­len za­ten van die dun­ne, met schuim ge­vul­de plas­tic hoofd­steu­nen die je heel hoog op kon trek­ken. De jong­ste broer van mijn va­der had een Mer­ce­des Strich 8, met van die hol­le hoofd­steu­nen op de voor­stoe­len. Ook de Volks­wa­gen Golf van weer een an­de­re oom had heel her­ken­ba­re hoofd­steu­nen, een soort ko­kind­jes op stok­jes. Op de Re­ca­ro-kuip­stoe­len in de zil­ver­grij­ze Ford Capri III van weer een an­de­re oom en tan­te ston­den open hoofd­steu­nen waar­in een net­je was ver­werkt. Toen ik dat zag, kon­den mijn oom en tan­te niet meer stuk.

Bij ons in de buurt stond ook er­gens een licht­blau­we Opel Se­na­tor van de eerste ge­ne­ra­tie. Met van die dik­ke ve­lours be­kle­ding die van licht naar don­ker ver­an­dert als je je hand er­over veegt. Wauw, die Opel was mijn droom­au­to, want zelfs op de ach­ter­bank had hij twee hoofd­steu­nen!

Waar die fas­ci­na­tie voor de hoofd­steun van­daan komt? Al sla je me een kaak­breuk. Mis­schien komt het wel door­dat de Sim­ca 1100 van mijn ou­ders ze niet had. La­ter koch­ten ze een Ford Es­cort – mét hoofd­steu­nen. Daar­na volg­de een Aus­tin Mon­tego, die ook op de ach­ter­bank was voor­zien. Het eerste waar ik naar op zoek ging toen ik mijn eerste au­to kocht – een Re­nault 4 GTL uit 1985 – was een bij­pas­send set­je hoofd­steu­nen. En had ik op 8-ja­ri­ge leef­tijd mijn hui­di­ge au­to moe­ten be­oor­de­len, dan was ik be­slist on­der de in­druk ge­weest. In­der­daad: op de ach­ter­bank van mijn Saab 900i uit 1992 prij­ken twee prach­ti­ge hoofd­steu­nen.

Had ik als 8-ja­ri­ge mijn hui­di­ge au­to moe­ten be­oor­de­len, dan was ik be­slist

on­der de in­druk ge­weest.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.