LIFESTYLE

Classic Cars (Netherlands) - - INHOUD -

Zo­ge­he­ten studiomonitors zijn mo­men­teel bij­zon­der hip op spea­ker­ge­bied. Be­grij­pe­lijk ook: on­danks de klei­ne af­me­tin­gen le­ve­ren ze akoes­ti­sche top­pres­ta­ties. De Mo­ni­tor Au­dio Stu­dio be­hoort tot de top van de studiomonitors die je mo­men­teel kunt krij­gen.

Met de bij­be­ho­ren­de stan­daard wordt het ge­luid zelfs nog be­ter. Vol­gens de fa­bri­kant wor­den de­tail, rit­me en ‘punch’ van ie­de­re mo­ni­tor hier­door ver­sterkt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.