VOL­GEND NUM­MER

Classic Cars (Netherlands) - - INHOUD -

De Hon­da Ci­vic en Dats­un Cher­ry heb­ben een be­lang­rij­ke bij­dra­ge ge­le­verd in de ont­wik­ke­ling van Ja­pan als au­to­land. We vou­wen ons ach­ter het stuur van de twee klein­tjes en gaan op zoek naar hun kwa­li­tei­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.