10 mil­joen Mustangs

Classic Cars (Netherlands) - - NIEUWS -

Ford heeft tien mil­joen Mustangs ge­bouwd. De sport­wa­gen die sinds 1964 van de band rolt, is in meer films te zien en heeft meer Fa­ce­book-vol­gers dan wel­ke an­de­re au­to ook. Niet zo gek als je be­denkt dat de Ford Mustang de af­ge­lo­pen vijf­tig jaar de best­ver­koch­te sport­wa­gen van Ame­ri­ka was. Het is een icoon met lief­heb­bers over de he­le we­reld. Daar­naast is het de au­to met het naar links ga­lop­pe­ren­de paard in de gril­le. Ren­paar­den ren­nen op een ren­baan al­tijd naar rechts, maar de Mustang is een wíld paard en dus gaat hij de an­de­re kant op.

Tien mil­joen Mustangs ge­le­den rol­de de 164 pk ster­ke Mustang Con­ver­ti­ble in de kleur Wimbledon Whi­te met VIN-num­mer 001 van de pro­duc­tie­lijn. Het mo­del waar­mee Ford de mijl­paal viert, is even­eens een ca­brio uit­ge­voerd in Wimbledon Whi­te. On­der de kap ligt nog steeds een V8-mo­tor, dit­maal een vijf­li­ter met 460 pk. Hij heeft een hand­ge­scha­kel­de zes­bak, in de oer-Mustang ben je na drie ver­snel­lin­gen uit­ge­scha­keld.

Als eer­be­toon aan 10 mil­joen Mustangs heb­ben ruim zes­tig Mustang-rij­ders met au­to’s van al­le mo­del­ja­ren het ge­tal 10.000.000 uit­ge­beeld. Af­gaand op de foto, vormt de eerste Mustang Con­ver­ti­ble in Wimbledon Whi­te de eerste punt in het ge­tal en neemt de tien­mil­joen­ste Mustang de twee­de punt in de 10.000.000 voor zijn re­ke­ning. Als kers op de taart vlo­gen drie P-51 Mustang ge­vechts­vlieg­tui­gen – waar­aan de au­to zijn naam te dan­ken heeft – over het schouw­spel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.