Cul­tuur snui­ven in Leeu­war­den

Classic Cars (Netherlands) - - NIEUWS -

Dit jaar is Leeu­war­den de Cul­tu­re­le Hoofd­stad van Eu­ro­pa. Het is u vast niet ont­gaan dat eni­ge tijd ge­le­den de Reu­zen van Roy­al de Luxe door het cen­trum lie­pen. Klas­sie­ke au­to’s vin­den wij ook cul­tuur. Ga ze van vrij­dag 26 tot en met zon­dag 28 ok­to­ber be­won­de­ren in het WTC Ex­po te Leeu­war­den, tij­dens de beurs Clas­sicsNL. Op 20.000 vier­kan­te me­ter wor­den klas­sie­ker­be­zit­ters en -lief­heb­bers voor de vier­de keer sa­men­ge­bracht. Het aan­bod is zeer ge­va­ri­eerd, van klas­sie­kers tot young­ti­mers en van ex­clu­sie­ve droom­au­to’s tot gang­ba­re mo­del­len uit ie­ders jeugd. Om toe­gang te krij­gen tot de hal­len met ruim 350 au­to’s, beent u met gro­te pas­sen naar www.clas­sicsnl.nl om kaarten te ko­pen met kor­ting.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.