MER­CE­DES 250 AUT. (1971)

Classic Cars (Netherlands) - - VERGELIJKING -

AAN­DRIJ­VING

Ben­zi­ne; zes­ci­lin­der lijn­mo­tor, voor­in in leng­te­rich­ting in­ge­bouwd; 2 klep­pen per ci­lin­der; 1 bo­ven­lig­gen­de nok­ken­as, aan­ge­dre­ven via du­plex­ket­ting; 2 re­gis­ter­car­bu­ra­teurs (Strom­berg 34/40 INAT); bo­ring x slag: 82,0 x 78,8 mm; ci­lin­der­in­houd: 2496 cm3; com­pres­sie­ver­hou­ding: 9,0 : 1; max. ver­mo­gen: 96 kW / 130 pk bij 5400 tpm; max. kop­pel: 199 Nm bij 3600 tpm; vier­traps au­to­maat (keu­ze­hen­del aan stuur­ko­lom); ach­ter­wiel­aan­drij­ving.

CAR­ROS­SE­RIE – ONDERSTEL

Zelf­dra­gen­de car­ros­se­rie van staal, 4 por­tie­ren; v: dub­be­le draag­ar­men, schroef­ve­ren, te­le­scoop­schok­dem­per, sta­bi­li­sa­tor; a: on­afh. op­han­ging met schuin­ge­plaatste ge­lei­de­ar­men, schroef­ve­ren, te­le­scoop­schok­dem­pers, sta­bi­li­sa­tor; ko­gel­kring­loop­be­stu­ring (be­kr.); rem­men v/a: schij­ven; ban­den v/a: 175 H 14; wie­len: 5,5J x 14.

TECH­NI­SCHE GE­GE­VENS

L/B/H: 4680 / 1770 / 1440 mm; wiel­ba­sis: 2750 mm; spoor­breed­te v/a: 1448 / 1440 mm; leeg­ge­wicht: 1516 kg; max. toe­laat­baar ge­wicht: 1880 kg; tank­in­houd: 65 l; ge­bouwd van 1970 tot 1973 (250, eerste se­rie); pro­duc­tie­aan­tal: 1.919.056 (al­le uit­voe­rin­gen).

PRES­TA­TIES

Ac­ce­le­ra­tie 0-100 km/h: 12,9 s; top­snel­heid:

175 km/h; ver­bruik: ca. 12,0 l/100 km (1 : 8,3).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.