PEUGEOT 504 GL (1969)

Classic Cars (Netherlands) - - VERGELIJKING -

AAN­DRIJ­VING Ben­zi­ne; vier­ci­lin­der lijn­mo­tor, voor­in in leng­te­rich­ting in­ge­bouwd; 2 klep­pen per ci­lin­der; 1 on­der­lig­gen­de nok­ken­as, aan­ge­dre­ven via du­plex­ket­ting; 1 car­bu­ra­teur (So­lex 34 PBICA-5); bo­ring x slag: 84,0 x 81,0 mm; ci­lin­der­in­houd: 1796 cm3; com­pres­sie­ver­hou­ding: 8,3 : 1; max. ver­mo­gen: 61 kW / 82 pk bij 5500 tpm; max. kop­pel: 134 Nm bij 3000 tpm; vier­bak, hand­ge­scha­keld (pook aan stuur­ko­lom); ach­ter­wiel­aan­drij­ving.

CAR­ROS­SE­RIE – ONDERSTEL Zelf­dra­gen­de car­ros­se­rie van staal, 4 por­tie­ren; v: McPher­son-veer­po­ten, draag­ar­men, sta­bi­li­sa­tor; a: on­afh. op­han­ging met ge­lei­de-ar­men, schroef­ve­ren, te­le­scoop­schok­dem­pers, sta­bi­li­sa­tor; tand­heu­gel­be­stu­ring; rem­men v/a: schij­ven; ban­den v/a: 175 x 355; wie­len: 5J x 14.

TECH­NI­SCHE GE­GE­VENS L/B/H: 4490 / 1690 / 1460 mm; wiel­ba­sis: 2740 mm; spoor­breed­te v/a: 1420 / 1360 mm; leeg­ge­wicht: 1145 kg; max. toe­laat­baar ge­wicht: 1680 kg; tank­in­houd: 56 l; ge­bouwd van 1968 tot 2006; pro­duc­tie­aan­tal: 3.711.566 (al­le uit­voe­rin­gen).

PRES­TA­TIES Ac­ce­le­ra­tie 0-100 km/h: 14,8 s; top­snel­heid:

156 km/h; ver­bruik: ca. 12,0 l/100 km (1 : 8,3).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.